Omraam

Om forfatteren: Den franske filosofen og pedagogen Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) ble født i Bulgaria. I 1937 kom han til Frankrike, hvor han i hovedsak levde og underviste siden. Det som slår en helt fra starten av, er det store mangfoldet av synsvinkler han bruker for å belyse dette ene spørsmålet: menneskets vei mot perfeksjon. Uansett hvilket tema han tar opp, blir det behandlet ut fra hvordan mennesket kan nyttiggjøre seg det for å få en bedre forståelse av seg selv og en bedre livsførsel.